back to home dude

Cấm những kẻ đột biến

Cấm những kẻ đột biến

về Cấm những kẻ đột biến

Hãy nấp an toàn đằng sau những bức tường và từ đó, bạn có thể dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ. Bạn phải thật nhanh vì chúng rất nhanh và sẽ có nhiều kẻ thù xuất hiện hơn.