back to home dude

Call to Action Awesome

Call to Action Awesome

về Call to Action Awesome

Bạn là một chiến binh của Đội quân Đặc biệt và nhiệm vụ của bạn là loại bỏ kẻ thù! Dùng các vũ khí khác nhau và hãy cố gắng đạt được mục tiêu và trở thành người duy nhất sống sót!