back to home dude

Calabash Bros

Calabash Bros

về Calabash Bros

Kẻ thù đang tiến gần hơn đến tòa lâu đài của bạn. Làm mọi cách để ngăn chặn chúng vào bên trong cánh công! Đặt người của bạn một cách chiến lược và vạch kế hoạch tấn ôcng để tiêu diệt tất cả bọn chúng!