back to home dude

Cái nhìn rõ nét 4

Cái nhìn rõ nét 4

về Cái nhìn rõ nét 4

Sau tất cả những nhiệm vụ nguy hiểm, Jake bị hôn mê bất tỉnh và miên man trong kí ức đen tối thời chiến. Hãy đọc chi tiết những mục tiêu của mình và chiến đấu cùng súng bắn tỉa.