back to home dude

Cách nổ những con bò - Khủng hoảng sữa

Cách nổ những con bò - Khủng hoảng sữa

về Cách nổ những con bò - Khủng hoảng sữa

Vắt sữa bò đúng giờ, nếu không chúng sẽ phát nổ. Điền vào các bình đựng di cốt. Người ngoài hành tinh muốn bắt cóc con bò. Bắn vào phi thuyền không gian của họ!