back to home dude

Các tầng phép thuật

Các tầng phép thuật

Về Các tầng phép thuật

Liệu bạn có thể tạo ra chính xác hính mẫu? Hãy trộn màu và kết hợp các hình ảnh. Bạn phải suy nghĩ logic và trò chơi này sẽ rất dễ.