back to home dude

Các điểm cắt

Các điểm cắt

về Các điểm cắt

Công việc của bạn là loại bỏ tất cả những mảnh ghép khỏi màn hình! Dùng chuột để đặt những điểm khác nhau để cắt đôi những món đồ và hãy chắc chắn đủ các phần đều bị rơi. Bạn sẽ đạt được 3 ngôi sao trong mỗi màn chơi chứ?