back to home dude

Các cách ngu ngốc để chết: Cuộc phiêu lưu

Các cách ngu ngốc để chết: Cuộc phiêu lưu

Về Các cách ngu ngốc để chết: Cuộc phiêu lưu

Trong cuộc sống thường ngày, bạn luôn cố gắng tồn tại và tận hưởng cuộc sống nhất có thể. Bạn có thể giúp những sinh vật nhỏ bé này sống càng lâu càng tố không? Chúng có thể làm những việc ngu ngốc vậy nên chúng cần bạn trong cuộc hành trình của chúng. Hãy phản hồi nhanh chóng và đi qua các mức độ một cách thành công!