back to home dude

Cá voi Orca

Cá voi Orca

Về Cá voi Orca

Orca đã bị nuôi nhốt suốt cả cuộc đời của nó và điều đó khiến nó rất tức giận. Hãy bơi, nhảy và ra các bể bơi để ăn cá.