back to home dude

Cá voi Moby Dick 1

Cá voi Moby Dick 1

về Cá voi Moby Dick 1

Hãy giúp cá voi Moby Dick sống sót. Nó phải được ăn đúng giờ, bơi lên trên mặt nước để thở và bạn phải loại bỏ những thợ săn cá voi. Hãy cứu chú cá voi!