back to home dude

Cà rốt thần

Cà rốt thần

về Cà rốt thần

Bạn gái của bạn đang bị bệnh, và chỉ có củ Cà rốt thần có thể cứu cô ây! Dùng chuột để loại bỏ mọi thứ và tạo một chuỗi phản ứng để mang chú thỏ đến đích. Bạn có thể đạt được tất cả những ngôi sao trong trò chơi này?