back to home dude

Ca phẫu thuật: trồng răng

Ca phẫu thuật: trồng răng

Về Ca phẫu thuật: trồng răng

Hãy giúp bác sỹ mổ và nha sỹ chỉnh răng lam phẫu thuật bằng cách tìm đúng dụng cụ và hoàn thành phẫu thuật.