back to home dude

Cá mập ở Sydney

Cá mập ở Sydney

về Cá mập ở Sydney

Chú cá mập này đang tiến dần đến thành phố Sydney của nước Úc. Hãy giúp cho nó ăn hết tất cả mọi thứ và mọi người!