back to home dude

Cá mập hủy diệt

Cá mập hủy diệt

về Cá mập hủy diệt

Con cá mập xấu xa quyết định tấn công nước Anh! Nhảy lên khỏi mặt nước và tiêu diệt toàn bộ thành phố. Ăn thịt loài người, kéo những chiếc máy bay xuống nước và cố gắng đạt được số điểm cao nhất!