back to home dude

Cá lớn nuốt cá nhỏ

Cá lớn nuốt cá nhỏ

về Cá lớn nuốt cá nhỏ

Bạn là một con cá trong hồ. Bạn phải ăn đồ ăn và những con cá nhỏ hơn để trở nên lớn hơn.