back to home dude

Cá lớn nuốt cá bé

Cá lớn nuốt cá bé

về Cá lớn nuốt cá bé

Hãy ăn thật nhiều cá nhỏ hơn bạn và đừng để những con cá lớn hơn nuốt bạn.