back to home dude

c2

c2

về c2

Tập hợp các nốt màu vàng và màu tím, nhưng tránh đánh những màu đỏ.