back to home dude

Bustard

Bustard

về Bustard

Trò chơi này không cần một lời giải thích. Bạn là tài xế xe buýt. Một tài xế xe buýt thiểu năng. Nhiệm vụ của bạn? Thiểu năng nhất mà bạn có thể. Vậy chúc bạn may mắn với điều đó và tiếp tục lái xe!