back to home dude

Bustabrain 2: The Dice of Doom

Bustabrain 2: The Dice of Doom

về Bustabrain 2: The Dice of Doom

Đưa ra cách giải quyết cho trò chơi này càng nhanh càng tốt và tiếp tục đến cấp độ cao hơn. Bạn đừng quên tập hợp những hạt xí ngầu, đó là mối đe dọa của toàn thế giới.