back to home dude

Burrito Bison Revenge

Burrito Bison Revenge

về Burrito Bison Revenge

Hãy giúp cho bò rừng bison bay càng xa càng tốt. Nhặt tiền bằng cách nhảy đè lên những con gấu kẹo dẻo và mua thêm để nâng cấp cũng như tăng cường điểm!