back to home dude

Burnin' Rubber: đâm và đốt cháy

Burnin' Rubber: đâm và đốt cháy

về Burnin' Rubber: đâm và đốt cháy

Hãy lên xe và phá huỷ thành phố này. Bạn có thể dùng những vũ khí trên xe để hoàn thành những nhiệm vụ thử thách và cố gắng kiếm đủ tiền để mua những gói nâng cấp ở cửa hàng. Liệu bạn có thể mở khoá 10 chiếc cúp trong trò chơi này?