back to home dude

Burnin' Rubber

Burnin' Rubber

Về Burnin' Rubber

Bạn đã chán ngấy những trò chơi đua xe? Vậy hãy chơi Burnin' Rubber! Trong trò chơi này bạn sẽ bắn vào những chiếc xe cản đường bạn, để bạn có thể tiếp tục lái xe. Mới đầu bạn chỉ có thể chọn giữa 2 chiếc xe, nhưng với số điểm cao hơn bạn có thể mở khóa những chiếc xe mới. Với vũ khí cũng tương tự như vậy. Vậy nên điểm số càng cao, số lựa chọn của bạn sẽ càng nhiều!