back to home dude

Burger Run

Burger Run

về Burger Run

Chạy! Nhà hàng yêu thích của bạn sắp phải đóng cửa! hãy để cho một người đàn ông đói bụng đến nhà hàng trước khi những giây phút cuối cùng trôi qua. Bạn có thể bẻ những viên gạch đỏ bằng cách nhảy qua chúng.