back to home dude

Buổi tiệc với bạn

Buổi tiệc với bạn

về Buổi tiệc với bạn

Giúp chú mèo và chú chó thu thập càng nhiều viên kẹo càng tốt. Chú mèo có thể mở quà, và chú chó có thể bắt những viên kẹo. Cảnh giác với những kẻ thù!