back to home dude

Buổi tiệc tối của chim cánh cụt

Buổi tiệc tối của chim cánh cụt

về Buổi tiệc tối của chim cánh cụt

Quản lý nhà hàng của bạn. Hướng dẫn khách vào bàn của họ. Phục vụ họ theo món mà họ yêu cầu để làm hài lòng họ.