back to home dude

Buổi sáng hôm sau

Buổi sáng hôm sau

về Buổi sáng hôm sau

Vừa có một bữa tiệc và bạn không biết mình đang ở đâu. Hãy giải mã điều bí ẩn và về nhà an toàn bằng cách khám phá ngôi nhà, thu thập những đồ vật và nói chuyện với mọi người.