back to home dude

Bước chuyển của bóng

Bước chuyển của bóng

về Bước chuyển của bóng

Bạn có biết cách ghi bàn? Loại bỏ những khối trên đường để làm cho quả bóng lăn. Nếu bạn có thể xoay sở để ghi bàn, bạn sẽ bước vào cấp độ tiếp theo. Chúc may mắn!