back to home dude

Bunny Invasion: Easter Special

Bunny Invasion: Easter Special

Về Bunny Invasion: Easter Special

Những con thỏ đang tiến lại gần! Hãy dùng súng để hạ gục chúng trước khi chúng vào được tòa nhà! Sau mỗi cấp độ bạn có thể dùng tiền kiếm được để mua súng và vật dụng cần thiết khác!