Thể loại thấp hơn

Bùng nổ thảm họa Trò chơi

Sắp xếp theo 

Bùng nổ thảm họa Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi bùng nổ thảm họa hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 5Những trò chơi bùng nổ thảm họa khác nhau, ví dụ như Disaster Will Strike 1 & Thảm Họa Sẽ Đến 7. Trong những trò chơi này bạn sẽ phải thách thức để tiêu hủy càng nhiều trứng khủng long càng tốt bằng những cách khác nhau. Cơn thảm họa sẽ bùng nổ đầy thách thức.
Trí tuệ

Gửi phản hồi