back to home dude

Búng banh Pepsi

Búng banh Pepsi

về Búng banh Pepsi

Dùng 2 cái kim để đánh banh lên và giữ cho banh ở lại trên màn hình càng lâu càng tốt. Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi chơi xong.