back to home dude

Bumble Tumble

Bumble Tumble

về Bumble Tumble

Xoay những giọt mật ong để làm những nhóm gồm bốn hoặc nhiều hơn những giọt cùng màu để xóa bỏ chúng. Bạn có thể nhận được điểm số cao nhất trong 25 bước chuyển?