back to home dude

Bugongo

Bugongo

về Bugongo

Hãy hướng quả trứng của bạn an toàn qua những cấp độ khác nhau! Tiêu hủy những viên gạch trên đường, tiêu diệt những con quái thú độc ác và cố gắng tìm tất cả những kho báu bí mật