back to home dude

Bubbles Shooter 1

Bubbles Shooter 1

về Bubbles Shooter 1

Bắn 3 hoặc nhiều bong bóng cùng màu với nhau để loại bỏ chúng từ các trò chơi! Tiếp tục đi cho đến khi tất cả các bong bóng đang đi! Bạn có thể chiến thắng tất cả các cấp không?