back to home dude

Bubbles Shooter

Bubbles Shooter

về Bubbles Shooter

Sử dụng cung tên để bắn vào những quả bóng màu đối diện nhau và làm chúng biến mất! Nếu bạn bắn được càng nhiều quả bóng trong 1 lần bắn, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!