back to home dude

BubbleBee.io

BubbleBee.io

Về BubbleBee.io

Trong trò chơi BubbleBee.io, bạn là một bubblebee bé nhỏ. Bạn phải bay xung quanh và cố gắng đâm những con ong khác. Phục kích chúng và đốt chúng với mũi nhọn của bạn. Hãy đảm bằng rằng bạn không bị chích!

Tải về

BubbleBee.ioBubbleBee.io