back to home dude

Bubble Struggle 3

Bubble Struggle 3

về Bubble Struggle 3

Hãy cẩn thận. Những quả bóng này đang rơi xuống, và đừng để chúng rơi vào bạn. Bắn những quả bóng này bằng cách sử dụng súng thừng cho đến khi không còn quả bóng nào.