back to home dude

Bubble Spinner 2

Bubble Spinner 2

về Bubble Spinner 2

Bắn vào những trái banh cùng màu. Sau đó dọn sạch sân chơi. Một điều khó... đó là sân chơi này luôn xoay vòng.