back to home dude

Bubble Shooting

Bubble Shooting

về Bubble Shooting

sử dụng chuột vi tính để nhắm và bắn những trái banh cùng màu đối diện nhau. Bạn có thể đạt điểm cao nhất không nào?