back to home dude

Bubble Master

Bubble Master

Về Bubble Master

Trở thành bậc thầy của bong bóng. Hãy bắn tất cả các bong bóng trong không khí nhưng phải cẩn thận vì mỗi khi bắn trúng, bong bóng sẽ rách ra làm đôi. Thử sức hết 12 cấp độ với đầy niềm vui bong bóng, với ba mức độ khó, sức mạnh khác nhau, tích điểm trực tuyến và trở thành bậc thầy bong bóng!