back to home dude

Bubble Jungle

Bubble Jungle

về Bubble Jungle

Đây là một trò chơi Bubble Shooter mới cho các bạn. Con khỉ nhỏ này rất đói! Bạn có thể giúp con khỉ để thu thập đủ trái cây bằng cách bắn các bong bóng cùng màu với nhau không? Cố gắng đạt số điểm cao nhất và chơi các cấp độ đầy thử thách!

Tải về

Bubble JungleBubble Jungle