back to home dude

Bubble Hit Halloween

Bubble Hit Halloween

về Bubble Hit Halloween

Những quả bóng khác nhau...trong chủ đề Halloween. Bắn những quả bóng cùng hình lại với nhau để làm chúng biến mất.