back to home dude

Bubble Hit

Bubble Hit

Về Bubble Hit

Một thể loại mới của trò bắn bong bóng. Hãy bắn vào 3 hay nhiều những bong bóng cùng màu để làm cho chúng biến mất.