back to home dude

Người Hùng Bong Bóng 3D

Người Hùng Bong Bóng 3D

Về Người Hùng Bong Bóng 3D

Một chú chuột nhỏ, nhưng lại là một người hùng lớn. Quý Ngài Chuột đang cố gắng cứu những người bạn của cậu ấy bằng cách kết hợp những bong bóng cùng màu và hãy làm tất cả chúng biến mất. Giúp cậu ấy, chọn đúng bong bóng để bắn và đừng quên làm vỡ những bong bóng đặc biệt.