back to home dude

Bubble Bobble 1

Bubble Bobble 1

về Bubble Bobble 1

Bắn những bong bóng để bắt và tiêu diệt những kẻ thù của bạn. Bạn có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng không?