back to home dude

Bữa tiệc pizza

Bữa tiệc pizza

Về Bữa tiệc pizza

Bữa tiệc pizza là trò chơi đơn giản về nhà hàng pizza. Trong trò chơi này bạn phải phục vụ đúng pizza một cách nhanh nhất có thể. Hãy chọn đúng nguyên liệu cho pizza. Đơn đặt hàng không phải là vấn đề lớn. Hãy nướng pizza và đưa chúng tới đúng khách hàng. Bạn có thể vượt qua được mục tiêu thu nhập đặt ra hàng ngày không?