back to home dude

Bữa tiệc Halloween

Bữa tiệc Halloween

Về Bữa tiệc Halloween

Bữa tiệc Halloween là trò chơi 3 trong 1. Trong trò chơi này bạn phải kết hợp tất cả những bức tranh Halloween lại để tạo thành Jack-O'-Lantern rơi xuống các ô. Bạn có thể thu thập tất cả các quả bí ngô Halloween đang xếp thành hàng cùng với cây chổi của mụ phù thủy không?