back to home dude

Bữa Tiệc Búp Bê 3

Bữa Tiệc Búp Bê 3

Về Bữa Tiệc Búp Bê 3

Chúng ta muốn thu thập bong bóng. Bạn muốn biết số lượng bao nhiêu? Chúng ta muốn tất cả chúng. Vậy nên hãy bắn những con búp bê lên trời và bắt đầu thu thập bong bóng. Hãy bắn nhiều nhất có thể. Như vậy số điểm của bạn sẽ giảm xuống. Nhưng bong bóng quan trọng hơn.