back to home dude

Bầu trời thù địch 1

Bầu trời thù địch 1

về Bầu trời thù địch 1

Trong trò chơi này bạn sẽ nhập vai một phi công. Bắn thật nhiều máy bay và cố gắng sống sót!