back to home dude

Bầu trời quân đội

Bầu trời quân đội

Về Bầu trời quân đội

Bầu trời quân đội là trò chơi bay và tránh vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải vượt qua người ngoài hành tinh và phi cơ của kẻ địch. Hãy chọn thùng chứa bom, tiền và các dụng cụ y tế. Nếu bạn nhìn thấy ai vẫy bạn ở phía dưới, hãy bay xuống cứu họ. Sau mỗi mức độ, bạn phải quay trở lại mục lục để nâng cấp máy bay của bạn. Một khi bạn có tất cả các nâng cấp cho một chiếc máy bay, bạn phải mua thêm cái tiếp theo, tăng tốc độ và khả năng điều khiển. Hãy đạt đủ điểm để có được nhiều nâng cấp hơn.