back to home dude

Bầu Trời Drakojan 3

Bầu Trời Drakojan 3

về Bầu Trời Drakojan 3

Hãy bắn rơi những kẻ thù của bạn. Bạn có thể dùng cả đạn lẫn tên lửa, nhưng bạn chỉ có một số lượng tên lửa có hạn.